Logo

พื้นที่การศึกษา

จุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ กม. 366+000 และจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ กม. 448+000 ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 6 ตำบล 4 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ ตำบลน้ำหนาว ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลทุ่งพระ ตำบลทุ่งนาเลา  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

 

Scroll Up